Titulari.ro este o sursă de informare și un site de știri axat pe jocurile de tip Fantasy. Titulari.ro nu oferă și nu organizează jocuri online.

Informațiile prezentate pe acest site au un caracter pur informativ. Chiar dacă ne dăm silința să oferim mereu informații corecte și curente, este posibil ca uneori să apară diferite erori.

Titulari.ro nu poate fi considerat răspunzător pentru pagube și daune de orice fel produse cititorilor prin informații sau acces oferit despre/la terți și/sau parteneri, promotori sau colaboratori.

Este interzisă reproducerea în orice scop, fără acord în scris prealabil, a materialelor publicate pe acest site.

Titulari.ro își rezervă dreptul de a acționa în baza legii împotriva celor care încalcă prevederile acestea, inclusiv dar fără a se limita la alte prevederi specifice legii drepturilor de autor.

Accesarea și utilizarea siteului Titulari.ro reprezintă acordul utilizatorului în privința acestor prevederi.